Muslim Wajib Tahu Hukum-hukum Dalam Islam

Agama islam merupakan agama yang diciptakan Allah swt yang mempunyai nilai yang tinggi dibanding dengan agama-agama lainnya. Bagi siapa yang tidak menyembah selain kepada Allah swt, maka diakherat nanti tidak akan diterima oleh Allah swt dan orang-orang tersebut termasuk orang yang merugi.

Kitab suci agama Islam adalah Al-qur’an yang berisikan tentang pedoman, petunjuk, arahan, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dan alam semesta serta berisikan tentang kejadian-kejadian dimasa lampau hingga masa yang akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Allah swt dan umatnya tidak mengetahui ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Bicara tentang Islam pasti tidak luput dengan hukum-hukum atau peraturan dalam ajaran islam. Hukum islam ini hanya berlaku untuk orang yang sudah baligh atau dewasa, berakal sehat dan sudah mengenal agama islam sejak berumur 9 tahun. Dikatakan sudah dewasa, jika ia seorang perempuan sudah mengalami haidh (datang bulan) sedangkan jika ia laki-laki sudah mengalami mimpi (tanda dewasa). Adapun hukum-hukum dalam islam yaitu:

1. Hukum fardhu (wajib)
Hukum fardhu adalah hukum agama islam yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Hukum fardhu dibagi dua yaitu:
a. Fardhu ‘Ain adalah suatu perkara yang harus dikerjakan oleh umat islam. Seperti mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa.
b. Fardhu Kafayah adalah suatu perkara yang harus dikerjakan oleh umat islam yang sudah dipandang cukup bila ada sebagian orang yang mengerjakannya. Seperti mengurus jenazah, mendirikan masjid, madrasah dan lain-lain.

2. Hukum Sunnat
Hukum sunnat adalah hukum yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa dan tidak berdosa. Hukum sunnat dibagi menjadi dua yaitu:
a. Sunnat Mu’akad adalah sunnat yang sangat ditekankan dalam ajaran islam. Seperti mengerjakan shalat idul fitri, idul adha, tarawih.
b. Sunnat Ghairu Mu’akad adalah suatu perkara yang tidak ditekankan dengan sangat. Seperti shalat rawatib sebelum ashar, maghrib dan lainnya.

3. Haram
Haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Seperti, minum air keras dan berzina.

4. Makruh
Makruh adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. Seperti, merokok.

5. Mubah
Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Seperti, memakai pakaian bagus, makan enak-enak.

6. Halal
Halal adalah suatu perkara yang boleh dimakan, minum, menggunakan, memakai, mengerjakan karena sudah disahkan oleh hukum syara’ yang berlaku.

7. Syarat
Syarat adalah suatu perkara yang dikerjakan diluar pekerjaan yang menjadikan pekerjaan itu sah menurut agama.

8. Rukun
Rukun adalah suatu perkara yang dikerjakan didalam pekerjaan yang menyebabkan pekerjaan itu sah menurut agama.

9. Sah
Sah adalah suatu perkara yang dinyatakan benar menurut ketentuan agama karena sudah cukup syarat rukunnya.

10. Batal
Batal adalah suatu perkara yang dianggap tidak sah menurut ketentuan agama karena tidakn memenuhi ketentuan syarat rukunnya.

Demikianlah agama islam yang seharusnya dianut oleh semua umat-Nya dimuka bumi ini, supaya umat-Nya menjadi sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Adapun hukum-hukum yang ada dalam ajaran islam yaitu, ada yang wajib, sunnat, haram, makruh, halal, mubah, syarat, rukun, sah, dan batal.

baca juga : dasar-dasar akhlak

Leave a Reply